Firma

Drageland Advokatfirma AS bistår næringslivs- og privatklienter med eiendoms- og kontraktsrettslige problemstillinger (herunder spesielt boligreklamasjoner, odel og jordskifte), samt familie- og arverett mm.

Lang erfaring med rådgivning, forhandling, tvisteløsning og prosedyre. Hovedvekten av vår klientmasse har tilknytning til Sørlandet eller Oslo-området. Våre advokater har kontor i Lyngdal. Vårt kontor har også en stor mengde oppgjøroppdrag i forbindelse med boligsalg: Spar penger – selg bolig selv! Vi forestår kontrakt, tinglysing og oppgjør via klientkonto.

Dersom konflikten med naboen, slektningen, avtalepartneren eller andre allerede er oppstått, bistår vi med å finne løsninger og om nødvendig prosedere saken for domstolene.

Firmaet eies og ledes av advokat Per Arve Drageland.

Wenche Kristensen arbeider som advokatsekretær.

Bruk våre ansatte som rådgivere, forhandlere og brobyggere. Ved å søke våre tjenester på et tidlig tidspunkt kan mange dyre og belastende konflikter avverges.

Du finner oss her: Lyngdal, Stasjonsgaten 12 (2. etg); i det såkalte ”Lyngbygget”, i samme bygning som Rutebilstasjonen holder til.