Eiendomsmegling

Våre eiendommer til salgs/leie

Klikk her for å se våre eiendommer til salgs/leie

Om vår eiendomsomsetning

Vårt kontor har som ett av hovedarbeidsområdene å yte juridisk bistand innenfor eiendomsrelaterte rettsspørsmål, herunder eiendomsmegling.

Ved kjøp/salg av eiendom bør en advokat, bank eller megler forestå oppgjøret slik at du bl.a. er sikker på at selgers heftelser blir slettet før kjøpesummen utbetales.

Som advokat/meglerkontor kan vi også bistå med kontrakt og oppgjør dersom kjøper og selger selv har funnet hverandre.
Drageland Advokatfirma Eiendomsmegling tilbyr to forskjellige meglerpakker:

  1. Meglerpakken: Vi tar oss profesjonelt av hele salgsprosessen, herunder befaring, prospekt, annonsering (også på internett), visning, budrunde, kontrakt/oppgjør. Det kan avtales fast pris, provisjon eller fakturering etter medgått tid. Våre kunder bestemmer!
  2. Oppgjørspakken til fast pris: Advokaten utarbeider kjøpekontrakt, skjøte og andre dokumenter, innhenter opplysninger om eiendommen fra offentlige organer, tinglyser dokumenter, foretar oppgjøret via klientkonto. Tilleggstjenester kan avtales særskilt. Våre kunder bestemmer selv hvor mye av salgsprosessen de vil gjøre selv.

Nedenfor presenteres en del basisinformasjon knyttet til kjøp og salg av fast eiendom, herunder informasjon om objekt vi til enhver til har for salg eller utleie. Ta dog gjerne kontakt med oss dersom du har andre eiendomsrelaterte spørsmål, utover spørsmål knyttet til kjøp/salg.

Informasjon til partene i en eiendomshandel http://www.eiendomsadvokatene.no/page8154.html

Hva kan vi gjøre for deg?

Etter at du har tatt kontakt med oss avtaler vi et møte og skreddersyr oppdraget etter hva slags bolig som skal selges.
Profesjonell veiledning og oppfølging gjennom en og samme advokat/megler gjennom hele salgsprosessen.

Vi garanterer konkurransedyktige priser.

Effektiv gjennomføring.

Bred markedsføring av salgsobjektet, via sentral synlig vindusutstilling, finn Eiendom på internett, lokalaviser m.m.

Illustrerende bilder og en pent utarbeidet salgsoppgave.

Visning av den advokat som har oppdraget fra starten av.

Oppgjør og kontrakt.

Dersom det er ønskelig ordner vi med Eierskifteforsikring.

Fast pris på hele oppdraget (inkl. provisjon) kan avtales.

Ta kontakt med oss dersom du vurderer å kjøpe eiendom, eller dersom du har andre spørsmål knyttet til fast eiendom!!

Trygg og problemfri eiendomshandel

Unngå problemer
– bruk advokat ved kjøp og salg av eiendom!

Kjøp eller salg av bolig er for de fleste av oss den største handelen vi noensinne foretar. Derfor er det avgjørende at alt går riktig for seg. Men prosedyrene for eiendomshandel er kompliserte, og papirene som skal fylles ut er mange. Sjansene for at noe skal gå galt underveis, er større enn mange tror.

Kjøp og salg av bolig er en sak for advokater:

Nøl ikke med å trekke inn advokatens ekspertise når du skal selge eller kjøpe bolig. Med sin bakgrunn og erfaring vet advokaten hvordan en eiendomshandel kan gjøres problemfri, slik at mulige fallgruber unngås. Undersøkelser viser at svært mange av de som har foretatt en eiendomshandel på egen hånd, vil søke profesjonell assistanse neste gang.

Du bestemmer selv hvor mye bistand du vil ha:

Advokaten formidler kontakt mellom partene, utarbeider kjøpekontrakt og andre dokumenter, besørger tinglysning og foretar oppgjør. Dersom du ønsker det, kan eiendomsadvokaten besørge alle faser av bolighandelen – fra verdivurdering og taksering til visning og budrunder.

Hva koster det å benytte advokat?

Etter lov om eiendomsmegling, skal oppdragsgiveren betale advokatens vederlag. Størrelsen på vederlaget avtales i hvert enkelt tilfelle. Advokaten kan ikke beregne vederlag som ikke er avtalt på forhånd. Offentlige avgifter som dokumentavgift og tinglysningsgebyr betales av kjøperen.

Advokaten ivaretar alle typer eiendomshandel:

Eiendomsadvokater kan bistå også ved andre typer eiendomshandel enn kjøp og salg av bolig. Det kan dreie seg om utleiekontrakter, eller om handel av annen form for fast eiendom.

Her er noen eksempler på hvilke tjenester eiendomsadvokaten kan tilby:

– Kjøp og salg av alle typer eiendommer: boliger, tomter, hytter og næringseiendommer.
– Leie/utleie av boliger og forretningslokaler.
– Oppløsning av borettslag og boligaksjeselskaper med omgjøring til selveierleiligheter.
– Seksjonering av leiegårder og forretningseiendommer.
– Feltutbygging, tomteparsellering m.v.
– Finansieringsveiledning.
– Gårdsbestyrelse og forretningsførsel for nybygg.
– Skatte- og skifterettslig bistand.

Budskjema

[link til budskjema] kommer senere