Priser

”SJEKK UT SAKEN”

Drageland Advokatfirma tilbyr deg å sjekke ut saken for kr. 800 + mva. (kr.1.000m/mva). For denne prisen er det inkludert at vi møtes til en konferanse (inntil½ time), og om nødvendig gjennomgår vi dine dokumenter i saken. Du får rådom hva du bør gjøre videre.

Her er noen typiske råd vi kan gi etter en slik konsultasjon:

  • Du har/har ikke en sak etter en juridisk vurdering.
  • Du kan ha nytte av advokatbistand.
  • Du bør håndtere saken videre på egen hånd, men du får råd om på hvilken måte.
  • Om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer, eller som offentlig fri rettshjelp.

Regningen blir ikke større enn kr. 800,- + mva. for denne tjenesten. Ønsker du å gå videre med saken, må dette uttrykkelig avtales. Om du ønsker advokat videre, står du selvsagt fritt til å velge advokat Drageland, eller noen andre. Vi kan også gi råd om dette.

Vil du sjekke ut saken, kan du bestille time: advokat@drageland.no

Priser pr. 01.01.2013:

Alminnelig timespris er følgende:

  • Privatklienter, utført av advokat: kr. 1.390,- + mva (kr. 1.737,- inkl. mva)
  • Privatklienter, utført av fullmektig: kr. 1.200,- + mva. (kr. 1.500,- inkl. mva)
  • Næringslivsklienter/forsikringsselskap, utført av advokat: kr. 1.560,- + mva. (kr. 1.950,- inkl. mva.)
  • Næringslivsklienter/forsikringsselskap, utført av fullmektig: kr. 1.350,- + mva. (kr. 1.687,50 inkl. mva.)

I alminnelige tilfeller:

 Samboerkontrakt:  kr. 2.000,- til kr. 2.500,- + mva.
 Testamente:  kr. 2.000,- til kr. 5.000,- + mva.
 Ektepakt:  kr. 2.000,- til kr. 2.500,- + mva.
 Avtale om samvær med barn:  kr. 2.000,- til kr. 2.500,- + mva.
 Husleiekontrakt:  kr. 1.500,- til kr. 2.500,- + mva.
 Arbeidsavtale:  kr. 1.500,- til kr. 2.500,- + mva.
 Oppgjørsoppdrag eiendom:  kr. 10.500,- + mva (kr. 13.125,- inkl. mva)

De fleste andre oppdrag utføres til timepris etter faktisk anvendt tid, men spør oss gjerne om forventet timeforbruk, eller et tilbud om fast pris.

Ofte vil utgiftene til advokat kunne dekkes av ordninger for fri rettshjelp. I visse tilfeller dekker det offentlige utgiftene til såkalt fritt rettsråd og fri sakførsel. I andre tilfeller blir utgiftene dekket av rettshjelpsforsikringer, som ofte inngår som del av hjem-, villaeier, landbruks- motorvogn- og fritidsbåtforsikring.

For mer informasjon om fri rettshjelp se følgende linker: