Menneskene

Per Arve Drageland

Utdannelse

 • Utdannet jurist (cand.jur.) fra Universitetet i Oslo i 2003. Advokatbevilling.

Tidligere arbeidserfaring

 • Advokatfullmektig: Advokatfirma Asbjørn Wetrhus i Mandal.
 • Advokatfirmaet Bugge i Oslo
 • M2 Eiendomsmegling i Oslo
 • Securitas AS i Oslo, vekter på kjøpesenter.
 • Veileder for studenter ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Industriarbeider ved Bredero Price Norway AS i Farsund.
 • Gårdsdrift, selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsområder; Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på:

 • Eiendomssaker
 • Arve-/skifterett
 • Familie-/barnerett
 • Plan-/bygningsrett
 • Bolig-/husleierett
 • Odelsrett/jordskifterett/landbruk
 • Kjøps-/avtale-/erstatningsrett
 • Arbeidsrett
 • Prosedyre for domstolene

Publikasjoner:

Jeg har opparbeidet meg rådgivnings- og prosedyreerfaring innenfor en rekke rettsområder.

Wenche Kristensen

Wenche Kristensen arbeider som advokatsekretær.