Menneskene

Fra venstre: Wenche Kristensen, og Marie Birkeland til høyre.
(Fotografier tatt av: Sidsel Tønnessen)

Wenche Kristensen, sekretær

Wenche har vært ansatt som advokatsekretær og godkjent medhjelper eiendomsmegling hos advokat Drageland i 15 år; fra 2005. Hun har mangeårig erfaring bl.a. som advokatsekretær også fra før hun begynte hos adv. Drageland.

Marie Birkeland, trainee

 Marie har vært ansatt som deltidsmedarbeider hos Drageland Advokatfirma AS siden sommeren 2019. Hun studerer rettsvitenskap ved Universitetet i Agder.

Per Arve Drageland, advokat

 

 

Utdannelse

 • Utdannet jurist (cand.jur.) fra Universitetet i Oslo i 2003. Advokatbevilling.

Tidligere arbeidserfaring

 • Advokatfullmektig: Advokatfirma Asbjørn Wetrhus i Mandal.
 • Advokatfirmaet Bugge i Oslo
 • M2 Eiendomsmegling i Oslo
 • Securitas AS i Oslo, vekter på kjøpesenter.
 • Veileder for studenter ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Industriarbeider ved Bredero Price Norway AS i Farsund.
 • Gårdsdrift, selvstendig næringsdrivende.

Arbeidsområder; Alminnelig advokatpraksis med hovedvekt på:

 • Eiendomssaker
 • Arve-/skifterett
 • Familie-/barnerett
 • Plan-/bygningsrett
 • Bolig-/husleierett
 • Odelsrett/jordskifterett/landbruk
 • Kjøps-/avtale-/erstatningsrett
 • Arbeidsrett
 • Prosedyre for domstolene

Publikasjoner:

Jeg har opparbeidet meg rådgivnings- og prosedyreerfaring innenfor en rekke rettsområder.