Jon Martin Jakobsen ønskes velkommen i vårt team

Jon Martin Jakobsen kommer fra Holum i Lindesnes kommune, og begynte hos oss som advokatfullmektig fra nyttår. Han har tidligere arbeidet som jurist ved teknisk avdeling i Karmøy kommune, og vil styrke oss ift. bl.a. forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, samt bygg- og entrepriserett som vårt kontor jobber mye med. Velkommen!