Jon Martin Jakobsen, advokatfullmektig.

Jakbosen har tidligere, fra 2017 t.o.m. 2019, jobbet ved teknisk avdeling i kommunal sektor, og har erfaring med bl.a. reguleringsarbeid, byggesaksbehandling, tilsyn- og ulovlighetssoppfølging, samt forvaltningsrett.

Utdannelse: Master i rettsvitenskap. Skrev masteravhandling om offentlige anskaffelser og avlysning av konkurranser. Han har erfaring også fra arbeid på byggevarehus i Lindesnes og Mandal.

Kontakt vårt kontor for avtale om konferanse: Tlf: 38 33 00 15. E-post: advokat@drageland.no