Priser

”SJEKK UT SAKEN”

Drageland Advokatfirma tilbyr deg å sjekke ut saken for kr. 1.200 + mva. (kr.1.500 m/mva). For denne prisen er det inkludert at vi møtes til en konferanse (inntil½ time), og om nødvendig gjennomgår vi dine dokumenter i saken. Du får rådom hva du bør gjøre videre.

Her er noen typiske råd vi kan gi etter en slik konsultasjon:

  • Du har/har ikke en sak etter en juridisk vurdering.
  • Du kan ha nytte av advokatbistand.
  • Du bør håndtere saken videre på egen hånd, men du får råd om på hvilken måte.
  • Om dine advokatutgifter vil kunne bli dekket av dine forsikringer, eller som offentlig fri rettshjelp.

Regningen blir ikke større enn kr. 1.200,- + mva. for denne tjenesten. Ønsker du å gå videre med saken, må dette uttrykkelig avtales. Om du ønsker advokat videre, står du selvsagt fritt til å velge advokat Drageland, eller noe andre. Vi kan også gi råd om dette.

Vil du sjekke ut saken, kan du bestille time: advokat@drageland.no

Priser pr. 01.12.2021:

Alminnelig timespris er følgende:

  • kr. 1.970,- til 2.180,- + mva (kr. 2.462,- til 2.725,- inkl. mva)

De fleste oppdrag utføres til timepris etter faktisk anvendt tid, men spør oss gjerne om forventet timeforbruk, eller et tilbud om fast pris.

Ofte vil utgiftene til advokat kunne bli dekket av rettshjelpsforsikringer, som ofte inngår som del av hjem-, villaeier, landbruks- motorvogn- og fritidsbåtforsikring.