Jon Martin Jakobsen ønskes velkommen i vårt team

Jon Martin Jakobsen ønskes velkommen i vårt team

Jon Martin Jakobsen kommer fra Holum i Lindesnes kommune, og begynte hos oss som advokatfullmektig fra nyttår. Han har tidligere arbeidet som jurist ved teknisk avdeling i Karmøy kommune, og vil styrke oss ift. bl.a. forvaltningsrett, plan- og bygningsrett, samt bygg- og entrepriserett som vårt kontor jobber mye med. Velkommen!

JOBBE SOM ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG? TRAINEE?

JOBBE SOM ADVOKAT/ADVOKATFULLMEKTIG? TRAINEE?

Grunnet stor oppdragsmengde søker vi for snarlig tiltredelse advokat og/eller advokatfullmektig, samt jusstudent for sommerjobb/deltidsstilling trainee/praktikant.

Gode faglige kvalifikasjoner er påkrevd. Forretningsmessig teft, samt gode sosiale/mellommenneskelige egenskaper vektlegges tungt.

Henvendelser og søknader med CV imøteses fortrinnsvis sendt pr. e-post: advokat@drageland.no