Grunneier vant over stort E-Verk.

Grunneier vant over stort E-Verk.

Grunneier vant over stort E-Verk. Elektrisitetsverk ble dømt til å betale oppreisningserstatning for tort og svie, samt erstatning for økonomisk tap, grunnet rettsstridig flytting av høyspentmast uten avtale med grunneier. Videre måtte energiverket flytte ulovlig bardun.

Kristiansand tingrett skriver i en rettskraftig dom, avsagt for noen måneder siden, at utmålingen av oppreisningserstatningen må tilpasses «slik at oppreisningen gis et preventivt element. Det skal med andre ord ikke lønne seg å betale oppreisning for brudd på en servitutt heller enn å gå veien om avtale, omskiping eller annen lovlig adkomst», skriver retten.

Energiverket fikk ikke medhold i at et rettslig skjønn for 60 år siden skulle medføre at energiverket nå kunne flytte mastene fritt rundt på eiendommen så lenge man ikke oversteg samme totalantall master. En flytting måtte krevd ny avtale eller ny rettslig avgjørelse, noe retten kom til ikke forelå.

Retten fant det uaktsomt av energiverket å ikke foreta seg annet overfor grunneier enn en kort telefonsamtale fra montør på stedet, mens grunneier var bortreist på ferie; en telefonsamtale som ikke klargjorde de nye mastenes plassering tydelig. Energiverket kunne med enkelthet ha bedt om en bekreftelse på SMS eller sendt over bilder av mastens tenkte nye plassering, hvilket ville brakt en misforståelse ut av verden, skriver retten.

Energiverket kunne altså ikke gjøre som de ville. Den «lille» grunneieren vant mot et stort kapitalsterkt energiverk, som ville gjøre som de selv ville, over hodet på grunneieren. Vi representerte grunneieren som vant saken. Energiverket ble dømt til å erstatte sakens omkostninger til vår klient, i tillegg til erstatningen for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

Les mer