Trær ved nabogrense

Trær ved nabogrense

Når det ikke er nevneverdig om å gjøre for eier av et tre, er det ulovlig å ha tre som er til skade eller ulempe for nabo nærmere naboens hus, hage, tun eller dyrket jord enn tredjeparten av trehøyden, jfr naboloven paragraf 3.

Bl.a. har Agder lagmannsrett behandlet dette spørsmålet, og kom til at vilkårene for fjerning av hengebjørk var til stede (LA-2012-74404). Treet stod ca en meter fra naboens hage og var ca 25 meter høyt. Det skal ikke foretas noen interesseavveining mellom treeieren og naboen etter grannelova § 3. Vilkårene skal tolkes objektivt. «Nemnande om å gjere» og «skade eller særleg ulempe» skal vurderes hver for seg. Uttalt at tålegrensen etter § 3 ligger lavere når treet har flere store greiner og en betydelig del av bladverket hengende inn over naboens eiendom.

Vi har lang erfaring med slike saker, og kan kontaktes pr e-post: advokat@drageland.no eller tlf 38 33 00 15.