TILTAK KORONA-VIRUSET

For å bidra til å unngå å formidle smitte, har vårt advokatkontor med umiddelbar virkning iverksatt følgende tiltak:

Vårt advokatkontor blir inntil videre daglig kun bemannet med 1 person. Dører blir låst, slik at alle henvendelser fra nå av, inntil videre, må skje via telefon 38 33 00 15 eller pr. advokat@drageland.no. Øvrige ansatte jobber fra hjemmekontor. Avtalte konferanser på kontoret vil bli utsatt inntil videre; alternativt foretatt som telefonmøter.